Valors

A continuació, us presentam el decàleg de valors que caracteritzen el nostre club i que defineixen el nostre perfil com a club esportiu.

 

1. Responsabilitat: Formar part del club implica la responsabilitat de cada jugador a l'hora d'assistir, participar i arribar a l'hora acordada als entrenaments i partits.

 

2. Compromís: L'esport necessita d'un compromís personal donant el 100% de les capacitats a cada entrenament i partit. 

3. Disciplina: Per poder establir a un bon clima de convivència dins el club resulta necessari que els jugadors segueixin les indicacions que el cos tècnic els proporcioni en cada moment. 

4. Solidaritat: El bàsquet és un esport d'equip i requereix d'una actitud solidària tant entre companys com entre rivals.

5. Respecte: És un dels valors puntals del nostre club, resulta imprescindible que ens respectem dins aquest esport tant a companys, cos tècnic, rivals, àrbits, aficionats,... Abans de tot som persones i mereixen respecte. 

6. Ètica: Les sancions federatives arribades pel comité de disciplina seran assumides pel seu infractor ja sigui jugador, entrenador, delegat o familiar. És imprescindible que respectem l'ètica de l'esport i assumir la responsabilitat dels nostres actes. 

7. Autoestima: És un dels àmbits de la persona més decisius i fonamentals pel benestar emocional i físic. Des del club fomentem l'autoestima dels jugadors aconseguint que creguin en ells mateixos i en les seves possibilitats. 

8. Constància: La dedicació constant al bàsquet és el pilar fonamental del nostre projecte com a club ja que ens fa crèixer i seguir avançant. 

9. Fidelitat: El club es caracteritza per ser fidel amb tots els membres que el composen, indepentment dels resultats, si els membres cuiden al club, el club també els cuidarà a ells.

 

10. Superació: L'afan de superació i millora constants són el camí de l'èxit, el jugador que s'entregui a tots els entrenaments serà capaç de superar-se a ell mateix i seguir creixent. 

wordcloud.png